Każda, nawet najbardziej bagatelna operacja gospodarcza, musi zostać należycie udokumentowana. Akta księgowe stanowią podstawę do dokonywania wszelkich wpisów w ewidencjach prowadzonych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Nie można również zapomnieć o doniosłej roli, jaką w obrocie pełni rachunkowość zarządcza. Skierowana jest ona na wewnętrzny profil firmy, jednakże dysponowanie odpowiednimi danymi nie tylko pozwala na ocenienie rentowności działalności gospodarczej, ale znacząca upraszcza proces decyzyjny w przedsiębiorstwie. Podstawowym dokumentem – zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy – jest faktura. Z takiego aktu wynika obowiązek zapłaty jednej ze stron za odebrane produkty bądź usługi, które były świadczone na jej rzecz. Istotne jest, aby każdy wiedział, jak wystawić fakturę.

Jak wystawić fakturę?

Obecnie, dzięki wykorzystaniu odpowiednich technologii informacyjnych, proces sporządzenia takiego dokumentu jest relatywnie prosty. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby faktura została wystawiona ręcznie. Jest to jednak czynność żmudna i monotonna, dlatego zdecydowanie lepiej jest skorzystać z programu przeznaczonego do prowadzenia rozrachunków z kontrahentami.

Jak wystawić fakturę?W pierwszej kolejności niezbędne jest określenie nabywcy towarów lub usług. Ważne jest, aby został podany jego numer identyfikacji podatkowej. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy o fakturę występuje osoba fizyczna. W dalszej kolejności należy wskazać przedmiot transakcji oraz kwotę, na jaką opiewa dokument. Czynni podatnicy VAT muszą również wskazać sumę, która zostanie z tego tytułu odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Duże znaczenie ma fakt, iż wiele podmiotów korzysta ze zwolnienia z opłacania tej daniny. Sprawia to, że z powodzeniem mogą oni wystawiać proste faktury bez naliczonego podatku od towarów i usług.

Każda faktura powinna również zawierać termin płatności

Na ogół wynosi on dwa tygodnie od wystawienia dokumentu, jednakże istnieje pełna dowolność w tym zakresie. Należy jednak pamiętać o tym, iż nieprecyzyjnie określony termin obliguje przedsiębiorcę do naniesienia odpowiedniej korekty. Czasami zdarzają się sytuacje, w których płatność dokonywana jest gotówką – wówczas podawanie terminu płatności jest zbędne.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here