Działalność gospodarcza a ryzyko

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca jest narażony na spory z kontrahentami, na podejmowanie ryzyka w wielu sferach. Generują one dodatkowe koszty i zabierają czas. Zminimalizować je można korzystając z rozwiązania, które oferuje tak zwane Legal due diligence, czyli audyt prawny.

Zakres audytu prawnego

Potocznie uważa się, że audyty prawne spółek prowadzi się przystępując do negocjowania umowy, zamierzając przeprowadzić fuzję przedsiębiorstw, lub chcąc nabyć pakiety udziałów. Jednak poza tymi sferami, audyt przeprowadza się w wielu innych sytuacjach. Badanie tego typu dotyczyć może tak naprawdę każdego prawnego aspektu funkcjonowania jednostki gospodarczej. Przeprowadzenie działań badawczych ma na celu nie tylko oszacowanie stabilności finansowo – prawnej przedsiębiorstwa, ale też ocenienie każdego jej aspektu, który może rzutować na przyszłą współpracę i rodzić niebezpieczne skutki prawne. Poza doraźnymi, związanym z przygotowywanymi umowami, działaniami audyt prowadzony może być też okresowo i systematycznie. Pozwala to na bieżąco monitorować działalność podmiotu gospodarczego i z wyprzedzeniem reagować na negatywne zdarzenia. Najczęściej audyty prawne spółek przeprowadzane są w bardzo szerokim zakresie: od kontraktów, poprzez sprawy konsumenckie i pracownicze, aż po zagadnienia dotyczące funkcjonowania korporacji.

Legal due diligence – czas i metody

Przeprowadzenie badania prawnego podmiotu gospodarczego jest uzależnione od jego wielkości i stopnia skompilowania zakresu jej działalności. Przystąpienie do audytu związane jest z udostępnieniem dokumentacji spółki, co powinno być poprzedzone podpisaniem klauzuli poufności zwanej także NDA (ang. non – disclosure agreement).

Audyty prawne spółek w głównej mierze polegają na przeprowadzeniu weryfikacji dokumentacji (akr rejestrowych, administracyjnych, sądowych), sprawdzeniu ksiąg wieczystych oraz umów. Końcowe ustalenia powstają w oparciu o rozmowy z przedstawicielami podmiotu gospodarczego, oraz bezpośrednimi oględzinami środowiska pracy i produkcji w firmie. Istotnym elementem jest ustalenie legalności podejmowanych działań, oraz stanu prawnego majątku (ruchomości i nieruchomości).

Dokumentem kończącym audyt jest sprawdzanie. To w nim znajdują się ustalenia wskazujące, zarówno błędy lub występujące braki, ale też dokument ten zawiera rekomendację. Pozytywny wynik przeprowadzonego badania prawnego podmiotu stanowi podstawę podjęcia planowanych działań, zawarcia umów.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here